Jessica Höglund, ny VD

Efter Guggenheim-utställningen i New York 2018-19 har uppmärksamheten för Hilma af Klints konstnärskap ökat avsevärt och intresset för att visa hennes konst är stort världen över. Det är därför glädjande att Stiftelsen Hilma af Klints Verk kunnat anställa Jessica Höglund som VD för att ta konstnärskapet in i en ny fas. Jessica Höglund kommer närmast […]

Hilma af Klint Catalogue Raisonné

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en CATALOGUE RAISONNÉ. Men Hilma af Klints konstverk inte bara förtjänar det – de kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i […]

Kunskapens träd på David Zwirner, New York

Hilma af Klint skapade två versioner av serien Kunskapens träd (1913-15), målningar som tillhör de centrala verken som hon gav namnet Målningarna till Templet. Serien består av åtta akvareller. En av versionerna tog hon med sig som en gåva till Dornach i Schweiz, där Rudolf Steiner skapat sitt antroposofiska centrum. Dessa bilder, som under hösten […]