Hilma af Klint Catalogue Raisonné

Stiftelsen Hilma af Klints Verk har ett avtal med Bokförlaget Stolpe gällande tryckta och digitala versioner av Catalogue Raisonné (inkluderande böcker, VR, AR och NFT m.m.).

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en CATALOGUE RAISONNÉ. Men Hilma af Klints konstverk inte bara förtjänar det – de kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i detta historiska dokument fördelat på sju volymer, onekligen en av Sveriges mest fascinerande samlingar av konstnärlig produktion. Den första volymen, The Paintings for the Temple, utkommer hösten 2020.

Målningarna är presenterade i samma ordning som antroposofen Olof Sundström 1945 numrerade dem, på uppdrag av Erik af Klint (1901–1981), ensam arvtagare till Hilma af Klints verk och ensam donator till och skapare av Stiftelsen Hilma af Klints verk 1972.

Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att bli tillgänglig hösten 2021.

Spiritualistic Drawings (1896–1905)
Abstraktionen i Hilma af Klints bilder utvecklades över tid; det var en process i vilken en grupp kvinnliga vänner, De Fem, spelade en avgörande roll. Gruppens medlemmar agerade som medier och ansåg sig ta emot meddelanden via andar angående mänsklighetens utveckling.

The Paintings for the Temple (1906–1915)
Detta är den mest välkända av Hilma af Klints serier av verk. Dessa mestadels abstrakta målningar, som inkluderar De tio största, kom till konstnären, hävdar hon själv, via mediumism under denna period. Serien illustrerar det budskap till mänskligheten som hon ansåg kommit till henne via de Höga mästarna.

The Blue Books
Denna bok innehåller Hilma af Klints samlade miniatyrer för Målningarna till templet. af Klint reste runt med dessa böcker för att visa sin konst i ett mer lättillgängligt format. Syftet var att försöka väcka intresse inom av henne utvalda exklusiva kretsar, antroposofiska sällskap och ockulta grupper för att locka dem att sedan ställa ut hennes verk för en krets av välvilligt inställda personer.

Parsifal and The Atom (1916–1917)
I serierna Parcifal och Atomen uttolkade Hilma af Klint meddelanden hon tidigare hade mottagit. I Parcifal undersökte hon människans olika upplevelseplan genom en resa med en pojke och en flicka och deras väg till mognad, vilket leder till att deras utveckling sammansmälter. Det vill säga symboliskt illustrerar människans medvetandeutveckling. I Atomen undersökte af Klint verklighetens grund bortom de omedelbara sinnesintrycken.

Geometric series and Other Works (1917–1920)
Hilma af Klint använde ”andevetenskapliga”, forskningsorienterade metoder, en term hämtad från antroposofin, för att försöka förstå mänsk­lig­hetens andliga evolution och utveckling. Hon undersökte och utnyttjade i sitt konstnärskap också växters och andra objekts geometriska former.

Late Watercolours (1922–1941)
Efter sin mors död 1920 övergav Hilma af Klint sitt geometriska arbetssätt och började med antroposofiskt inspirerat akvarellmåleri, som i serien Vid betraktandet av blommor och träd från 1922.

Landscapes, Portraits and miscellaneous (1886–1940)
Denna volym åskådliggör Hilma af Klint som landskaps-, porträtt- och botanikmålare. Det fullständiga antalet illustrationer är ännu ej fast­ställt eftersom många av dessa verk har sålts till och återfinns hos privata samlare. Under 2020 påbörjar Bokförlaget Stolpe en sökning för att finna fler verk.