FAQ

ALLMÄNNA FRÅGOR

 
Var kan jag se Hilma af Klints verk?

Stiftelsen bedriver ingen egen museiverksamhet men lånar ut verk ur samlingen till olika utställningar. Stiftelsen samarbetar med Moderna Museet i Stockholm, vilket betyder att verk av Hilma af Klint alltid visas i museets samling. Pågående och kommande utställningar finns under rubriken ”Utställningar”.

 

Kan jag köpa Hilma af Klint-affischer och produkter direkt från Stiftelsen?
Stiftelsen säljer inga egna produkter men samarbetar med museibutiker i samband med utställningar med Hilma af Klint.

 

Var kan jag läsa mer om Hilma af Klint?
Ett urval av litteratur om Hilma af Klint finns under rubriken ”Böcker”.

 
 

FORSKNING

Jag skriver en skoluppgift / kandidatuppsats / magisteruppsats om Hilma af Klint. Kan Stiftelsen svara på några frågor?

Stiftelsen Hilma af Klints Verk får ett stort antal förfrågningar om Hilma af Klint och hennes konst och vi har dessvärre inte möjlighet att assistera i forskning förutom på doktorandnivå. Vänligen se vår hemsida för Hilma af Klints biografi under “Om Hilma af Klint”. Det finns även mycket litteratur om Hilma af Klint och hennes konst, vänligen se ett urval under “Böcker”.

Kan jag använda mig av bilder på Hilma af Klints verk i min bok, artikel eller akademisk uppsats?

Läs mer under ”Bildrättigheter”.

 

Var kan jag beställa högupplösta bilder?
Läs mer under ”Bildrättigheter”.

 
 

LÅN

 

Jag vill göra en utställning och inkludera verk av Hilma af Klint. Hur ska jag gå till väga?

För låneförfrågningar, vänligen kontakta Stiftelsen via brev eller e-post. Vi behandlar de inkomna utställningsförfrågningarna löpande. Vi får in många förfrågningar eftersom det finns ett stort internationellt intresse för att visa Hilma af Klints verk.

Enligt Stiftelsens policy lånas verk endast ut till institutioner som lever upp till de krav internationella museer kräver rörande säkerhet och klimat. Prioritet ges till:

  • Viktiga monografiska utställningar på väletablerade institutioner
  • Tematiska utställningar som ger nya perspektiv på Hilma af Klints konst och ny konsthistorisk kunskap
 
 

OM STIFTELSEN

 

Kan jag göra praktik på Stiftelsen eller ansöka om stipendium?
Stiftelsen har inte möjlighet att ta emot praktikanter och delar inte ut stipendier.

 

Jag har ett konstverk som jag inte vet om det är av Hilma af Klint. Kan Stiftelsen bekräfta det?
Stiftelsen Hilma af Klints Verk gör inga autentiseringar eller värderingar av verk utan rekommenderar att man vänder sig till etablerade auktionshus.

 

Jag har skapat ett konstverk/skrivit en bok inspirerad av Hilma af Klint, kan Stiftelsen ge feedback på det?
Vi är glada att Hilma af Klint inspirerar folk till eget skapande, men tyvärr har inte Stiftelsen möjlighet att ge konstnärliga bedömningar på verk skapade av privatpersoner.

 
Jag har försökt kontakta Stiftelsen men har ännu inte fått svar på mitt mail?
Stiftelsen erhåller dagligen en stor mängd förfrågningar om Hilma af Klint och hennes konst. Vi gör vårt bästa för att svara på förfrågningarna, men en väntetid på ett par veckor är att vänta. Vänligen se vår Q&A för svar på de vanligaste frågorna.