Om Stiftelsen

Foto: Åsa Lundén / Moderna Museet

Stiftelsen Hilma af Klints Verk är en icke-vinstdrivande organisation, grundad av Erik af Klint januari 1972.

Syftet för Stiftelsens verksamhet är att enligt stadgarna tillvarata och förvalta Hilma af Klints efterlämnade verk. Stiftelsen uppmuntrar och stödjer den akademiska forskningen runt Hilma af Klint och hennes arbete. Verksamheten finansieras genom egenintäkter och privat stöd.

Stiftelsen äger konstnärinnan Hilma af Klints målningar inom abstrakt konst och andra alster (skisser, skissböcker, anteckningsböcker och annat betydande material enligt hennes testamente), numrerade enligt den förteckning som upptecknades av Olof Sundström 1945.

Stiftelsen Hilma af Klints Verk utövar i dagsläget ingen museal verksamhet, men har ett långsiktigt samarbetsavtal med Moderna Museet i Stockholm. Detta avtal bekräftar att verk av Hilma af Klint alltid visas i museets samling. Samarbetet med museet och dess personal säkerställer även professionell sakkunskap till verksamheten inom Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Kontakt

För allmänna frågor, kontakta info@hilmaafklint.se.

Postadress

Stiftelsen Hilma af Klints Verk
c/o Moderna Museet
Box 16382
SE-103 27 Stockholm

Leveransadress

Stiftelsen Hilma af Klints Verk
c/o Moderna Museet
Slupskjulsvägen 7–9
111 49 Stockholm