Bilder & fotografiska rättigheter

Stiftelsen Hilma af Klints Verk äger de fotografiska rättigheterna till samtliga bilder av Hilma af Klints verk.

Högupplösta bilder

Stiftelsen Hilma af Klints Verk kan tillhandahålla högupplösta bilder för publicering i böcker, artiklar eller avhandlingar. Vi samarbetar med Bildbyrån på Moderna Museet. För förfrågningar om 1–4 bilder, vänligen kontakta bildbyran@modernamuseet.se För bilder överstigande 4 stycken, vänligen kontakta info@hilmaafklint.se

Bildfilen erhålls mot en avgift, förutom då det gäller akademiska avhandlingar på doktorandnivå. Stiftelsen/Bildbyrån gör en bedömning från fall till fall om lämplighet att använda bilden och kan således även säga nej. Tillstånd ges företrädesvis till publikationer om konstnären, utställningar och konstböcker.

Bilden får endast användas till nämnda publikation och får inte delas vidare till tredje part. Ange även uppgifter om adress och momsregistreringsnummer, som efterfrågas vid fakturering. I anslutning till återgivning av verk ska copyright anges på följande sätt: Med tillstånd av Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Stiftelsen önskar två exemplar av publikationen till sitt arkiv.

Lågupplösta bilder

Ett urval lågupplösta bilder av Hilma af Klints verk finns att ladda ner på Stiftelsens hemsida. Bilderna får användas för privat bruk t.ex. i skoluppsatser. The images are intended for private use only, for example, in school essays.