Jessica Höglund, ny VD

Efter Guggenheim-utställningen i New York 2018-19 har uppmärksamheten för Hilma af Klints konstnärskap ökat avsevärt och intresset för att visa hennes konst är stort världen över. Det är därför glädjande att Stiftelsen Hilma af Klints Verk kunnat anställa Jessica Höglund som VD för att ta konstnärskapet in i en ny fas.

Jessica Höglund kommer närmast från Artipelag där hon varit verksam som intendent sedan 2011. Hennes magisteruppsats i konstvetenskap 2004 från Åbo Akademi i Finland avhandlade Hilma af Klints position i den svenska konsthistorieskrivningen. Efter avslutade studier arbetade Jessica Höglund på Moderna Museet 2006–2009 som bl.a. utställningskoordinator och på Nationalmuseum 2009–2010.